2016-04-14

Förstärkt bilism av Ann Schlyter

Trafikverket vill bygga om södra motorvägsavfarten så att det kommer att se ut så här:

 
Tekniska förvaltningen har en hel del synpunkter i det remissvar som presenterades för nämnden och tjänstemännen är nog i grunden negativa, men ser det inte som sin uppgift att ta ställning. Och det gör tydligen inte de flesta politikerna heller, för de röstade igenom förvaltningens förslag, och röstade ner vänsterpartiet yrkande på att man skulle avslå Trafikverkets förslag.
   Vänsterpartiet reserverade sig. Utformningen innebär slöseri med pengar, förstörelse av åkermark, och en förstärkning av bilismen. Förslaget grundar sig på prognoser om en 60 % ökning av bilar på E22! Prognoser har som bekant en tendens att bli självuppfyllande. Planering med blicken i backspegeln och inte relaterade till nationella och kommunala hållbarhetsmål!
   Vänsterpartiet vill se en mer begränsad lösning som innebär förstärkning av befintliga broar med separata bussfiler.

Mer info: http://www.trafikverket.se/e22-lund

Inga kommentarer: