2016-04-14

Göran Palm av Gunnar Stensson

Vi lär ha lekt med varandra 1938 på Slottsbacken i Uppsala, Göran Palm och jag. Han var sju då och jag fem. Nästa gång vi träffades var klar, kall aprildag i Stockholm ungefär 75 år senare i samband med ett årsmöte med föreningen Liv i Sverige.
   Jag äger flera av Göran Palms böcker, alltifrån lyriksamlingen Världen ser dig, via Indoktrineringen i Sverige och Vad kan man göra? till Sverige en vintersaga. Jag läste dem noga när de kom ut. De är viktiga vägvisare i liv och politik.
   Vi har levt i samma tid, deltagit i samma kamp. Nu är Göran Palm död. Men en omarbetad och utvidgad version av Sverige en vintersaga kommer i höst. Jag längtar efter den.
   I stället för att skriva om honom ska jag låta hans egen röst höras. Problemet är att välja text. Det finns så många. Men jag kan ju citera honom flera gånger. Det här blir första gången på länge han hörs i VB. Man kan se verserna som en dagsaktuell kommentar till Panama-skandalen.
Spara och Slösa
Sen Lyckoslanten permitterat Spara
fick hon en tjänst på prov hos Anders Wall
men var så ängslig och så lite framåt
att hon blev satt på omskolning hos Slösa
som stigit snabbt i graderna och nu
var marknadschef. I Slösas tuffa skola
fick Spara lära sig att mygla, snatta
och besöka frissan på arbetstid,
förföra uppåt och förtala nedåt,
betala tjänster svart och ljuga vitt.
Ur Sverige ett vinterland, Författarförlaget 1986, s. 232
Läs mer om Sparas tragiska öde!
   Anders Wall är en av de miljardärer som har pengar i Panama, men han var verksam redan för 30 år sedan. Göran Palm har ägnat honom ett helt avsnitt i Sverige ett vinterland.

Inga kommentarer: