2016-04-14

Per T Ohlssons svenska modell av Gunnar Stensson

Du kanske inte känner till avtalet som slöts mellan parterna inom industrin 1997? I så fall vet du inte vad den svenska modellen är. Säger Per T i Sydsvenskan 10 april.
   Som Humpty Dumpty i Alice i Underlandet bestämmer Per T vad orden betyder. Den svenska modellen = 1997 års industriavtal.
   Du kanske trodde att den svenska modellen är en stat som omfördelar resurserna rättvist mellan medborgarna, en stat för rättvisa och jämlikhet. En stat byggd på ett grundläggande socialt kontrakt. Glöm det! Du har trott på en tvål i ett badkar, säger Per. Den svenska modellen är resultatet av 1997 års industriavtal.
   Per T:s svenska modell vidareutvecklades av de borgerliga partierna. Den ledde till det ekonomiska system som orsakade nedläggningen av Findus i Bjuv. Den skapade friskolorna och skolpengen och skolsegregationen. Och Pisa-katastrofen. Den ledde till lagen om valfrihet och den privatiserade vården. Den gjorde både äldreomsorgen och förskolorna till arenor för de rikas vinstfest. Och vinsterna skickade de till skatteparadisen.

Inga kommentarer: