2016-04-14

Strejkkommentar

Det går inte att hävda att byggstrejken är ett hot mot den svenska modellen. Rätten att ta konflikt när alla andra medel är uttömda är en central del av den modellen.
Ingvar Persson, Aftonbladet 13/4.

Inga kommentarer: