2017-04-20

Perspektiv på Veckobladet av Gunnar Stensson

Göran Persson öppnade i förra numret för tanken att V skulle ta någon sorts ansvar för VB för att säkra dess överlevnad när nuvarande VB-generation gett upp andan. VB skulle givetvis också i fortsättningen vara helt fristående och inte fungera som partiorgan.

När Gunnar Sandin, Sten Henriksson och andra startade VB var det för att skapa ett oberoende forum för bred, ocensurerad debatt. Om partiet blev irriterat – så mycket bättre! Då fungerade VB. Gunnar Sandin betonade dock ofta att VB främst skulle handla om lokala förhållanden. Och VB fungerade under alla åren på det sättet.
   Tills en styrelse med motsatta ambitioner sålde den till Göran Persson för en krona.
   V:s skånedistrikt ge ut två propagandaorgan, blanka och stiliga. Synd att bara partimedlemmar läser dem. De innehåller ibland bra saker, men är helt förutsägbara. Där förekommer ingen nämnvärd debatt med ifrågasättanden och nya perspektiv. Däremot många glada utrop om hur bra V och dess politiker är.

VB innehåller i sin nuvarande form texter skrivna av personer från flera partier och organisationer, V, givetvis, men också S, MP, F! och FNL. Någon gång har gamla FP hört av sig. Texterna handlar om saker som skribenterna brinner för – ofta i konflikt med sina partier.
   Dessutom skriver ofta miljöaktivister och företrädare för fredsrörelser och solidaritetsrörelser som Palestinagrupperna i VB. Och många skriver som enskilda.

Vi tror att ett sådant debattforum behövs. Politiken har till stor del förvandlats till ett yrkesområde. Ett yrkesområde med en yrkesjargong, både i inbördes debatt och i bredare propaganda. Ett specialintresse för några få. Med ett speciellt språkbruk.
   Skulle V i Lund ta på sig någon sorts utgivaransvar för VB – vilket V kanske inte alls vill – måste VB:s frispråkiga, oberoende karaktär bestå! Och vara uppenbar för alla!
   Men VB ska naturligtvis handla om politik! Nu förestår budgetdebatten. Bortom fikonspråket finns grundläggande värderingar och rättvisefrågor. Debattera!
   V Lund har sedan början av 1970-talet en tradition av fri, oberoende debatt.  Det är en tradition att försvara. Man skulle rentav kunna skryta. Många av VB:s gamla bidragsgivare har gjort viktiga insatser i samhälle och vetenskap.

Gunnar Sandin ville nå fram med VB:s kommentarer direkt. Därför hände det att han delade ut VB i samband med torsdagens fullmäktigemöten. Också nu händer det att VB publiceras på nätet under pågående sammanträde.
   VB är ett offentligt organ till skillnad från bloggar, facebook och twitter som är privata och ofta åstadkommer åsiktsbubblor mer inskränkta och ensidiga än partipropagandan. Det passerar, eftersom effekten är så övergående. I dag – ett illvrål, i morgon – borta. I offentliga organ kan man alltid bli motsagd. Man kan också tiga – tills man har något att komma med. VB arkiverar inläggen. Jag hoppas bli motsagd!

Inga kommentarer: