2017-04-20

Vi måste få kommunen att ändra policy mot unga som migrationsverket vill utvisa! av Bertil Egerö

Vi är många idag som är förbannade på, djupt störda och skakade av regeringens hårdföra politik mot asylsökande barn. Migrationsverket har åldersuppgraderat och kastat ut många asylsökande ungdomar i kylan, lämnat dem vind för våg i väntan på utvisning. Nu ska s.k. medicinsk åldersbestämning införas för att minska kritiken. Den kan minska den godtycklighet som hittills gällt när verket lagt till några år på dessa unga som genomgått erfarenheter vi har svårt att riktigt förstå. Men det ohyggliga sättet att hantera ungdomar på kvarstår – från fjolårets öppna famn och varma löften till dagens stenhårda avvisningspolitik.
   Till skillnad från flertalet kommuner hänger Lunds politiker ännu kvar i en hårdför attityd mot de som drabbats av migrationsverkets dom; de tillåts gå i skola men får inte stanna i sina boenden och får inga bidrag. En sits som gjord för djup depression, självmordstankar. Klarar de sig är det tack vare civilsamhället som ger dem en säng och en slant. Därför måste vi få kommunen att ändra sig.

Stötta mitt medborgarförslag
Ett ’medborgarförslag’ som en medborgare vill ha upp i kommunfullmäktige ska läggas in på Lunds hemsida, där det ligger kvar i 60 dagar. För att nå ända till fullmäktige måste ’förslaget’ samla minst hundra personer som klickar ’gilla’ på det, på kommunens hemsida. Systemet ska öppnas för klickande den 28 april. Mitt medborgarförslag återfinns nedan. Det är inskickat, och ska snart kunna ses på lundaförslagssidan.
   Nu gäller det att samla underskrifter. Ni som håller med, skicka runt förslaget i alla era nätverk och försäkra er om att så många som möjligt från den 28 april ställer upp med ett gillande-klick. Nästa vecka ska jag påminna igen, i Veckobladet.
 


Till kommunfullmäktige, Lund
Lundaförslag: Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo kvar
Migrationsverkets hårt kritiserade åldersuppgraderingar av asylsökande barn har lett till olika reaktioner i landets kommuner. Medan flera kommuner väljer att låta barnen bo kvar i sina boenden och fortsätta sin skolgång under pågående överklagandeprocess etc, väljer Lund att enbart tillåta fortsatt skolgång. Barnen avhyses med omedelbar verkan från sina boenden, och förlorar därmed inte bara migrationsverkets dagersättning på 24 kronor utan även det mest basala i livet: ett säkert boende och därmed en möjlighet till fortsatta studier.
   Vi uppmanar fullmäktige att se över och revidera sin policy till förmån för tillstånd till fortsatt boende, i samklang med tillstånd till fortsatt skolgång.
   En sådan revidering kräver inte omförhandlingar av budget och ekonomi. Utan migrationsverkets åldersuppgradering hade ett asylsökande barn bott kvar och fortsatt sin skolgång. Det handlar därför enbart om ett politiskt beslut; att kommunen behandlar de uppgraderade barnen som de asylsökande de är till dess avhysning till annat land sker.
    Ännu handlar det inte om ett stort antal barn som drabbats. De erbjuds av kommunen medicinsk anti-depressiv behandling, men lämnas i övrigt att klara sig själva. Detta lägger ett stort och växande ansvar på civilsamhället, som redan nu på många andra sätt deltar i att stötta asylsökande i skolgång och anpassning till vårt land och vår kultur.
   Därför uppmanar vi kommunen att med omedelbar verkan revidera gällande policy, till förmån för en behandling av åldersuppgraderade barn som är identisk med den de fick till dels före migrationsverkets åldersuppgradering.
Lund den 20 april 2017
Bertil Egerö, docent em., god man för två asylsökande barn

Inga kommentarer: