2017-04-20

Utanför köksfönstret: Vårkatalog av Gunnar Stensson

Klockan sex. Solen kryper upp väster om klocktornet. Röd. Jorden stjälper.
   Solen bländar högt över tornet. Halv sju. Ekorrar, harar, duvor, råkor, bofinkar, koltrastar. Den stora pölen speglar avenbokarnas muskler. Vita måsar på fotbollsplanens gräs.

Inga kommentarer: