2015-11-05

De borgerligas tilläggsbudget: Miljö- och kulturfientligt!
av Ulf N

De borgerligas (inklusive FNL:s) förslag till så kallad tilläggsbudget har presenterats i dagspressen. (Detsamma gäller för övrigt samtliga förslag från partier och konstellationer). Det finns ingen större anledning att upprepa innehållet här. Dock kan det finnas skäl att understryka att de borgerligas förslag har en tydlig inriktning på att rusta ned inom områdena miljö, folkhälsa och kulturpolitik.

Exempel på detta är att de borgerliga vill mer än halvera det s k miljöanslaget. Detta anslag har funnits under en lång rad år i kommunen och ska nyttjas för nyskapande projekt inom miljö- och klimatområdet. Folkhälsoarbetet önskar de borgerliga se minskat till hälften av nuvarande redan låga nivå.
   De borgerliga vill också spara in på gatu- och parkskötseln, samt skära ner på planeringen för spårtrafik. Dessutom låtsas man tro att Konsthallen ska kunna leverera in 3 miljoner till kommunkassan, dvs det är i praktiken ett förslag om att ta inträde till Konsthallen.

För att få sitt förslag att gå ihop har de borgerliga lagt in 18 miljoner kronor i vad man kallar ”resultatförbättring”, utan att ange varifrån dessa slantar ska komma. Det handlar alltså om luftpengar.

Sannolikheten för att de borgerligas budget ska vinna majoritet i fullmäktige är stor, eftersom SD kan förväntas rösta på detta förslag i slutomgången. För att ytterligare locka SD till att göra detta har de fem borgerliga partierna lagt in ett förslag om uppdrag till kommunstyrelsen ”att utreda och redovisa kommunens totala kostnader för arbete med att hjälpa EU-migranter.” En kan förmoda att de borgerliga egentligen menar de utsatta och tiggande EU-medborgarna i kommunen, men beslutar fullmäktige så måste det givetvis tolkas bokstavligt och gälla kostnader för alla EU-medborgares rörelser över kommun-gränserna. Hur nu detta ska gå till …

Inga kommentarer: