2015-11-05

Inför romernas avhysning av Gunnar Stensson

Jag satt omgiven av novembermorgonens mörker (lampan gjorde det svartare utanför fönstret) och läste Naomi Kleins Det här förändrar allt.
Plötsligt stötte jag på ett uttalande av Martin Luther King från 1967, året innan han mördades:
   ”När maskiner och datorer, vinstmotiv och egendomsrättigheter anses vara viktigare än människor kan den stora tripletten av rasism, extrem materialism och militarism inte övervinnas.” (s 543)
   Strax därefter dunsade Sydsvenskan ner genom brevspringan. Huvudledarens rubrik löd:
”Lagen ska gälla, lika för alla. Även tiggare.”
   Texten förtydligade: ”Skydd av den privata äganderätten är nödvändig för ett rättssamhälle. Att ockupera en fastighet, oavsett om den är privatägd eller ägs av stat och kommun, är olagligt.” SDS ledare 2/11.
   Sydsvenskan hade gjort sitt val. Egendoms-rättigheter var viktigare än människor.

Men tidningen är kluven. I onsdags protesterade Malin Krutmeijer i artikeln ”Minnet är kort”. På torsdagen skriver kulturredaktionens chef Rakel Chukri mer försiktigt: ”Även den som är för äganderätten kan ha invändningar mot hur evakueringen skötts.”
   Ledarredaktionen står på sig. Heidi Avellan: ”Romernas rättigheter är inte automatiskt samhällets skyldigheter.” Mantrat lyder: ”Lagen gäller lika för fattiga och rika.”

Inga kommentarer: