2015-11-05

Udda nyheter i Lund av Lucifer

Nej, det saknas inte händelser värda att kommentera. Här är några:

De borgerliga i Lunds kommunfullmäktige. I torsdags för en vecka sedan ägnades två och en halv timme åt kritik av de försök de rödgrönrosa gjort att hantera tiggarnas boende. Av och till passade man på att även kommentera flyktingsituationen. De borgerliga ville väl markera distans till Sverigedemokraterna, men effekten blev den motsatta – SD:s agenda stod i centrum. De borgerliga har under sin tid vid makten i Lund inte lyft ett finger för att hantera problemet med tiggarnas bosättningar. När vänsterkoalitionen tar fram förslag öser borgarna på om hur felaktigt det är att socialnämnd m.fl. diskuterar och tar ställning och inte fullmäktige. Underförstått är att tiggarna är vänsterns problem. Vill de att vi ska sitta här och invänta att EU gör något? Vi kan förvisso inte lösa problemet, men vi kan visa elementär medmänsklighet. Är det bara vänstern som tänker så? Efter en sådan här kväll med sin underliggande ton av främlingsfientlighet, finns det ingen i Lunds borgerlighet som har skamkänslor?

Den antiborgerliga budgetkoalitionen spricker. Ja, då var gränsen nådd för vad V kunde stå ut med. Efter åtta år av borgerliga nerskärningar och ett år av folkpartibudget kunde man tänka sig att man försökte något annat. T.ex. vad gäller kvinnolönerna. För åtta år sen var det dåvarande vänsterstyret på god väg att göra något åt den systematiska lönediskrimineringen. Under det borgerliga styret har kvinnolönerna (läs undersköterskor, vårdbiträden) ytterligare halkat efter. V ville avsätta 10 miljoner i den nya budgeten till det, men det sa S nej till.
   ”Jag tror att det här är ett positivt besked för Lund. Det ökar också möjligheten för fler blocköverskridande uppgörelser.” Ja, så menar kommunalrådet Philip Sandberg (Fp). Äntligen släpper S banden till de farliga vänsterextremisterna i V. Anne Landin (FNL) hoppas att V nu kan tänka friare. Vacker tanke, men felriktad, det är inte V som är besatt av spårvägar. Hanna Gunnarsson (V) är i stället mild som en västanfläkt: ”… vi känner att vi vill gå fram med lite större satsningar i budgeten än vad de har valt att göra”. Jaså, var det allt?
   Nej, det var det nog inte. Man kan helt enkelt säga att V+Mp tidigt tog kommando och inte sällan behandlade V som skit inom koalitionen. Kommunalrådet Almgren (S) är inte förhandlingsbordets finlirare, eller nyansernas älskare – det ska bli som han vill. Det har V stått ut med även om det har mumlats bland medlemmarna. Men att år efter år sitta och administrera borgerliga budgetar (och för den delen då göra hedervärda jobb i t.ex. Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden), kan det vara rimligt för ett Vänsterparti? Och det är nog det som vägt tyngst när V säger: hit men inte längre. Om vi vill kunna möta väljarna med rak rygg måste vi visa vad vi tycker. Det görs nu.

Per T Ohlsson rides again. Jo, visst, man har börjat bli orolig. Per T har inte farit ut mot Vänsterpartiet på länge: har han tappat geisten, har den hårda arbetsmiljön knäckt honom, har han inte fått nog uppskattning för sina osjälviska insatser för att rädda landet eller åtminstone Malmö med omnejd från kryptobolsjevismen?
   Vi kan vara lugna – förra söndagen var han tillbaka. Hans krönika har rubriken ”Vikten av att hålla rent.” Vad menas med rent? Jo, motsatsen till smutsigt. Och smuts ska man väl helt enkelt göra sig av med. Det ska inte finnas i det svenska samhället. Smutsmetaforen är Per T:s bidrag till den politiska kulturen. Jag har nog inte sett ”smuts” användas i det politiska språket sedan texterna på 1930-talet då judarna ansågs vara smutsiga. Var finns då smutsen i dag? Jo, på två håll: hos Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna: ”Under konfrontationernas kokande gryta finns det gott om beröringspunkter mellan SD och V.” Allvarligast ät att de båda kritiserar Sveriges anslutning till EU dit makt har flyttats från våra parlamentariska institutioner till tjänstemän i EU-institutioner som saknar legitimitet och demokratisk insyn. Så är det och så vitt jag vet är det ett allvarligt problem som man inte behöver vara V- eller SD-sympatisör för att bekymra sig över. Men här är alltså två partier som båda har uppmärksammat EU:s bristande parlamentariska förankring och då har de båda ”en förvriden uppfattning om folkstyre.” Och förresten ”sitter de båda fast i en oreflekterad antiamerikanism, de ifrågasätter närmandet till Nato och förhåller sig följaktligen undfallande mot Vladimir Putins revanschistiska Ryssland.” Ja, här känner man igen Per T, här är han på sin mammas gata. Jag antar att han var ute vid Ravlunda i somras och hälsade de landstigande amerikanska marinkårssoldaterna med blommor. Det är i alla fall klara besked: gillar man inte kampanjen för Natoanslutning är man undfallande mot Putin – allt eller inget som Per T själv säger.

Det är inte klart med nytt kulturhus i Lund. I måndags kunde Sydsvenskan meddela i som huvudrubrik på förstasidan ”Klart med nytt kulturhus i Lund”. En enkel koll med ledamöter i Kulturnämnden visade att frågan inte alls hade behandlats i Kulturnämnden, längt mindre var klar. Lunds kulturchef, Chris Schenlaer, är idérik och handlingskraftig men det här kan hon inte bestämma om. Jag vet inte vem som hittat på det här: Schenlaer eller Sydsvenskan, men det är helt enkelt inte sant. Det är kanske en jättebra idé/utredning eller vad det nu är, men man ska inte skriva att det är” klart”. Jag har inte sett någon dementi heller. Är det så här det blir när vi har en monopoltidning från en annan stad som dominerande tidning i Lund?

Inga kommentarer: