2015-11-05

Hittat på Twitter

Antingen borde
Gud omedelbart
lämna Mellanöstern
eller så borde han
omedelbart ge sig dit.
Jag vet inte längre vilket.
Göran Greider

Inga kommentarer: