2015-11-05

Vi hamnade på . . . av Lars och Marianne

Moderna museet i Malmö och såg ”Världen i väven”. En utställning av Hannah Ryggens fantastiska bildvävar. Hannah föddes 1894 som Hannah Jönsson i Malmö men flyttade till Norge och blev småbrukarhustru när hon gifte sig med sin Hans. Hon var i princip självlärd som vävare. Hennes vävar är ofta tydligt politiska i sitt avståndstagande från våld och nazism. Hannes vävar är stora och kraftfulla och en av de större hänger i vankliga fall i regeringsbyggnaden i Oslo, men just nu i Malmö.
   Det var härligt att se en politisk utställning, en utställning av en konstnär med ett budskap.
   Om ni går dit så missa inte att sitta ner och titta på Carl Derkert gamla film (andra våningen och till höger) om Hannah och lyssna på hennes blandning av fin malmöitiska och norska när hon beskriver sina vävar. En kvinna med båda fötterna på jorden och trygg i sina uppfattningar.
 
Bilden är Hannahs kommentar till Sveriges hållning till Norge under andra världskriget.
   Vi urskiljer Gustav V, Sven Hedin (med en örn) och längst upp till höger Torgny Segerstedt. I mitten det svenska lejonet som spyr upp ”svenske-suppen” som man i Norge kallade det svenska matstödet (om vi fattade det rätt).
   De svärdförsedda figurerna till höger skall vara Lundastudenter som försöker att välta Torgny Segerstedt.

Inga kommentarer: