2015-11-05

Malmö den 3 november 2015 av Göran Persson

 
Bekämpa fattigdom
inte de fattiga

 
I hörnet av Nobelvägen och Industrigatan vid niotiden tränger några tankar sig fram i ett sorgset huvud. Varför sorgset? Bilden ovan ger svaret, detta är vad jag trott på länge. Är det även vad arbetarrörelsen tror på idag? Denna dag tvivlar jag inte på det, jag svarar nej!
 

 
Tanke 1
En massiv polisinsats klockan fyra på natten har återställt den heliga äganderätten. Varför är äganderätten så helig att den motiverar en så kraftig polisinsats. Huvudförklaringen tror jag är en känslomässigt betingad missuppfattning. Varje människa kan känna oron för att få sitt ägande ifrågasatt. Hur skulle det kännas om någon olovligen flyttade in i min trädgård eller mitt sommarhus. Missuppfattningen består i att man överför denna berättigade oro för egen del på ett kapitalistiskt fastighetsbolag. Detta bolag använder inte tomten till något utan väntar bara på värdestegringen som nu som alltid infinner sig för all mark centralt i städerna.
   Det var inte så lätt att lära sig skilja på pengar och kapital, det är minst lika svårt att lära sig skilja på eget boende och mark som används i spekulationssyfte av ett fastighetsbolag.
 

 
Tanke 2
Hur står man ut med att vara polis? Svaret är säkert det samma som på alla liknande frågor, man måste kunna skratta åt eländet.
   Visst, varför klaga på polisen, det var ju kommunen som begärde handräckningshjälp. Sant, men beslutet att komma klockan fyra på natten? Mig får det att tänka på obehagliga händelser som hänger ihop med namn som Gestapo och Stasi.
 

 
Tanke 3
På andra sidan Nobelvägen är det gamla EON-huset numera hemvisst för Jobb Malmö. Tjänstemännen bakom alla dessa fönster hade utsikt över kåkstaden på andra sidan vägen.
   En mycket bred gata som tydligen aldrig korsades. Vad jag förstår var invånarna i kåkstaden hänvisade till att tigga för sitt uppehälle.
 

 
Tanke 4
En FN-flagga inlåst bakom galler, symbolik eller slump? Vad säger alla konventioner? Finns det ingen som förbjuder oss att låta människor bo såhär? Var utförs den omtalade fattigdoms-bekämpningen?
   Finns det ingen konvention som säger att det är fel att avhysa fattiga människor till förmån för att marken skall vara helt oanvänd?
 

 
Tanke 5
Hur kunde det bli såhär i Sverige? Människorna i kåkstaden drevs bort av en Socialdemokratiskt ledd kommunledning i ett Sverige som har en Socialdemokratiskt ledd regering.
   Tanken som tränger sig på förstärks av att jag håller på att läsa Den röda grevinnan av Yvonne Hirdman. Just denna dag håller jag på med avsnittet om när de tyska socialdemokraternas svek ledde till både Tysklands medverka i första världskriget och sedan till morden på Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.
   Är vänstern hoppet? Affischen ovan har v klistrat upp på ett elskåp utanför lägret. Orsakerna till flykt kan vara många, krig, förföljelser, fattigdom, svält och många fler. V stödjer den kommunledning och den regering som såg åtgärden att tömma lägret som rätt och riktig. Hoppet grumlas.

Fler tankar
Hur länge sen var det nu som man rev Lugnet, drev bort invånarna till förstäderna och stoppade in mer välbärgade i de nya husen. Var det samma med kvarteret Korpen, minns inte.
För bara lite drygt hundra år sen drevs 25% eller en miljon av Sveriges befolkning bort från landet av fattigdom. För inte så länge sedan …

Sluttänkt
Jag orkar inte tänka mer utan flyr själv bort från denna trista plats mot ett café. Cortado och en croissant får bli trösten, man är väl internationalist!

Inga kommentarer: