2015-11-05

Förändringar i Lunds styrande koalition av Ulf N

Lunds kommunfullmäktige beslutar om budget i juni månad för det kommande året. Det innebär att vissa korrigeringar med tanke på ändade omständigheter måste göras i slutet av året. Onsdag i denna vecka hade kommunstyrelsen att ta ställning till vad den skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta i form av korrigeringar. Populärt, men felaktigt, kallas detta fullmäktigeärende för ”tilläggsbudget”. Formellt heter det i år ”Åtgärder för att få budget 2016 i balans” Oavsett hur en vill benämna det handlar det alltså inte om att det är en helt ny budget som ska beslutas.

Rubriken ovan är också rubriken på det gemensamma pressmeddelande som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Feministiskt initiativ sände ut onsdag eftermiddag, sedan det stått klart att Vänsterpartiet hade för avsikt att lägga ett eget förslag till korrigeringar i den budget som kommunfullmäktige beslutat om i juni. Texten i pressmeddelandet återfinns i sin helhet nedan.

Till informationen i pressmeddelandet kan fogas att det skiljer summa 36 miljoner mellan S+MP-förslaget (Fi har inte förslags- och yrkanderätt i kommunstyrelsen) och V:s förslag. Kommunens totala driftbudget är drygt 5 700 miljoner kronor. Annorlunda uttryckt utgör differensen mellan de två förslagen ca 0,6 procent av kommunens budget. S+MP förslaget segrade i kommunstyrelsen, beroende på att SD la ner sin röst i den avgörande voteringen mellan de borgerligas förslag och S+MP-yrkandet. I slutvoteringen röstade V för det sistnämnda yrkandet. För en kommentar till de borgerligas tilläggsbudget – se annan plats i detta nummer av VB.

Pressmeddelande
I samband med definitivt fastställandet av budget och verksamhetsplan för 2016 har Vänsterpartiet valt att lämna det formaliserade samarbete som sedan valet funnits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Vänsterpartiet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november valt att lägga ett eget budgetförslag och därmed valt att lämna den styrande koalitionen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kommer med denna förändring tillsammans fortsatt ta ansvar som styrande koalition.

Det svåra parlamentariska läge som kommunen befinner sig i gör att alla partier måste vara beredda att kompromissa politiskt och söka breda, blocköverskridande lösningar. De borgerliga partierna har hittills visat sig ovilliga att kompromissa kring det uppenbara behovet av en mindre skattehöjning i kommunen för att säkerställa kvalitet i verksamheterna och klara de stora ekonomiska utmaningar som vi står inför.

Samtliga partier som ingått i Lunds styrande rödgrönrosa koalition har betydligt större ambitioner än vad som är möjligt att få stöd för med nuvarande politiska förutsättningar. Det är viktigt att i den situationen kunna föra en ansvarsfull politik utan att göra avkall på sina politiska principer. Förändringarna i koalitionen kommer att få effekter på den politiska
representationen.

Inga kommentarer: