2015-12-17

Äntligen Spårvägsbeslut! av UN

Efter två och en halvtimmes debatt har fullmäktige nu beslutat ge igångsättningstiilstånd för byggande av spårväg Lund C - ESS.
   Röstsiffrorna för spårväg var 36 mot 28, 1 röst nedlagd. Mot röstade förstås FNL, SD och Fi, men även M, C och KD. Att de tre sistnämnda partierna i sista stund ändrat uppfattning motiverade de med att staten inte beviljat sökta medel fullt ut.
   Kommunen har sökt 50 procent av investeringskostnaden, men fick enbart 40 procent, vilket i kronor år ca 300 miljoner. Detta är i sin tur ungefär 55 procent av statens totala anslag till stadsutvecklingsavtal med kommunerna. Summan som Lund erhåller är trots allt att närmast beteckna som storslam.

Inga kommentarer: