2015-12-17

Gamla frågor blev som nya av Lucifer

Lär de sig aldrig? Jag tänker förstås på kulturnämndspolitikerna som vill lägga ner Konsthallen för en ”rekonstruktion”. Bara ordet! Ska de bygga om? Det vet väl varenda människa som har sett de senaste fem åren i tidningarna att Konsthallen är en minerad byggnad. Varje politiker som kommer med ett illa övertänkt uttalande i ärendet är pantad och såld. Lunds anseende som kulturstad bara sjunker när varenda kultursida fylls med väl underbyggda uttalanden om vilken dumhet som visas. Förvirrade uttalanden från kulturnämndspresidiet och kultursekreteraren gör det bara värre. Oavsett vad de tycker borde de hålla tyst.

Våga ta smällen!
Och det hjälper inte ett dugg att de säger att det inte är riktat mot konsthallschefen. Det vet ju alla att de inte talar sanning. Allt beror ju på att konsthallschefen anställdes på livstid och inte på de sex-åtta år som är det rimliga för den sortens befattningar. Hon är en duktig konsthallschef som dessvärre inte haft förmåga att variera sina intentioner eller förankra dem i skilda publika kretsar. Lunds kommun har köpt ut ett flertal förvaltningschefer efter misskötsel. Om ni inte står ut med Åsa Nacking så säg det rent ut, ta smällen och försök hitta någon annan. Och låt gärna kultursekreteraren gå en snabbkurs i kommunal demokrati. Presidiet består av hjärtevarma personer, men det hjälper ju inte. De kanske också behöver bytas ut?
   När detta skrivs kommer det aktuella opinionssiffror. Tre partier: s, M och SD är ungefär jämstora och SD är störst i södra Sverige. Man blir inte förvånad. Väljarna ser inga skäl att stödja S när partiet inte vill föra S-politik, antingen det gäller Natosamarbete, flyktingar eller arbetslöshet.

Civilkurage saknas
Vad gäller flyktingar har jag förståelse för att man inte kan föra den totalt öppna politik som t ex Centern talar för. Våra myndigheter och förvaltningar går uppenbarligen på knäna när det kommer 5-10,000 i veckan. Ingen är betjänt av att vi att vi inte klarar av att ta emot dem på ett anständigt sätt. Men när det är sagt så blir jag ändå nerslagen av att se myndigheternas oförmåga. Sverige. i motsats till gembyråkratiserade länder som USA, har ju utmärkts för en smidighet och anpassningsförmåga när det verkligen har gällt. Handfallenheten som när nyanlända i Malmö bara fick lägga sig på gatan över natten därför att det var fullt på de tilltänkta lokalerna, var trist att uppleva. Malmö och Lund har ju tusentals inomhusplatser i tomma lager- och kontorslokaler. Vad som behövs är snabba beslut som löser problem med en gång. Javisst, det kanske inte finns byggnadstillstånd eller genomgångna brandsäkerhetsrutiner eller whatever. Det som behövs är att en tjänsteman eller mellanchef säger att det är förvisso är ett brott mot gängse lagar och bestämmelser, men det lagbrottet tar hen på sig med tanke på situationen, Visst ska vi följa lagar, men ett minimum av civil olydnad får man ibland stå för. Jag blir bekymrad – håller folk på att tappa förmågan att improvisera och visa civilkurage?

Spårvägen
Ja, så gick det som man kunde ana. Staten ställer inte upp med den finansiering lundapolitikerna hade tänkt sig, ett besked från Trafikverket som kom kl 08.47 på torsdagsmorgonen, lagom inför Lunds fullmäktige. Då vacklar borgarna.
   Partierna S+V+Mp står fast, men kanske inte för evigt. Kanske det finns inslag av prestigeängslan i fasthållandet i spårvägslinjen. För Mp är det nog så, men knappast för S och vad gäller V finns nog viss tvekan i de djupare leden. Nu blev det sedvanliga spårvägspositiva beslutet, trots de borgerliga avhoppen. Men det är svårt att tro att sista ordet är sagt.

Inga kommentarer: