2015-12-17

Hackat och malet av Ulf Nymark

Källby camping
Som bekant har Förvaltningsrätten i en dom slagit fast att Socialnämndens beslut om att upplåta Källby camping för husvagnsboende utsatta EU-medborgare ska upphävas. Beslutet borde ha tagits i kommunfullmäktige, anser rätten. För att legalisera beslutet kommer ärendet upp som extrapunkt på fullmäktiges sammanträde den 17 december. Förslaget från den styrande koalitionen är att fullmäktige ska besluta att upplåta campingen till de utsatta EU-medborgarna. Det är i skrivande stund ovisst om en majoritet kommer att stödja förslaget. Fullmäktige behandlar frågan under tiden för VB:s pressläggning – i bästa fall kommer en notis om utgången att finnas på annan plats i VB.

Igångsättningstill stånd för spårvägsbygge
Ett annat hett ämne vid fullmäktigemötet är frågan om igångsättningstillstånd för spårvägsbygget. Dvs het är väl frågan bara för FNL, SD och Fi, som går på gemensam front mot spårvägsplanerna. Förslaget om igångsättning, som stöddes av en betryggande majoritet i kommunstyrelsen, villkoras med att staten ska finansiera hälften av investeringskostnaderna. Hur staten – i form av Trafikverket – beslutar kommer förhoppningsvis att stå klart inom loppet av några dagar.

Förbisedda fördelar med spårvagn
Det finns många fördelar med spårvagn framför buss. Men i debatten har ett par mycket stora fördelar kommit i skymundan. Jag tänker på att spårvagnarna inte, till skillnad från bussar, kommer att kunna tränga upp cyklisterna mot trottoarkanterna. Inte heller kommer spårvagnarna att vid vått väglag stänka ner fotgängare och cyklister. Bara dessa två fördelar jämfört med buss borde vara alldeles tillräckligt för att vara spårvagnsförespråkare. Och så kommer alla andra goda argument därtill! För övrigt kan en konstatera att även elbussar kommer att tränga och skvätta ner de oskyddade trafikanterna.

Fortsatt skattebefrielse för biogas
EU har nu beslutat att ge tillstånd för befrielse från koldioxidskatten för biogasbränsle för ytterligare fem år. Bra, det borde kunna sätta fart på biogasproduktionen i Sverige och kanske kan det få Kraftringen att tänka om när det gäller det hittills uteblivna biogasanläggningsbygget i Dalby.

Klimatmötet i Paris
Jag har inte alls särskilt svårt att avhålla mej från att instämma i jubelkören över klimatavtalet i Paris. Visst är det i och för sig en framgång att staterna erkänner problemen med upphettningen och att de vill försöka stävja temperaturökningen till ner mot 1,5 grad. Det är dock lätt att sätta mål men betydligt svårare att besluta om konkreta åtgärder. För ska upphettningen begränsas måste det till obekväma åtgärder – det handlar om en tämligen dramatisk omställning av den västerländska livsstilen.

Sveriges nej till att kriga i Mellanöstern
Det känns bra att regeringen sagt nej till att dra in Sverige i kriget i Mellanöstern. Det räcker ju med att landet sedan lång tid tillbaka krigar på USA:s sida i Afghanistan. Nu gäller det att hålla tummarna för att regeringen står pall för bombhögerns hets mot utebliven svensk krigsföring.

Midvinterblot
Det här är en ganska vidrig tid på året. Konsumismen, den överordnade och härskande ideologin i dagens värld, ger våldsamma utslag i form av hysteriskt utprånglande av mer eller mindre onödiga prylar. Jag bryr mej egentligen inte om den religiösa bakgrunden till julfirandet. Jul firades lång innan Vite Krists intåg i norden. Ändå undrar jag hur kommersialismen går ihop med den kristna religionen. För min del föredrar jag ett stillsamt och enkelt midvinterblot bestående av Särimnerskinka, svartkål, ärtsoppa (med timjan) och ett mustigt mjöd.

Inga kommentarer: