2015-12-17

Svar till Gunnar Stensson angående Träffpunkt Klostergården av Lars A. Ohlsson

När den gamla träffpunkten på Klostergården skulle ersättas med en ny och mer funktionell lokal, utgick vi alla, både politiker och de som utnyttjade träffpunkten, från att den nya träffpunkten skulle bli modern, ljus och ändamålsenlig. Att den nya träffpunkten skulle innehålla de aktiviteter och möjligheter som fanns tidigare, tog vi som en självklarhet. Med facit i hand kan vi konstatera att vi blev blåsta. Från att tidigare varit ett ställe med full bemanning och öppet mellan nio och fyra, fem dagar i veckan, har det reducerats till att enbart vara öppet två dagar i veckan mellan nio och ett, och helt stängd de dagar skolan har lovdagar.
   Det som händer nu är att förvaltningen fått i uppdrag att hitta ny lokal för verksamheten i centralt läge på Klostergården. Pengar finns avsatta i budgeten och det fanns ett skarpt förslag om att ta över gamla apotekets lokaler, men de visade sig skulle användas till annat.
   Så är läget idag, att förvaltningen letar och jag med flera andra politiker i nämnden ställer frågan regelbundet till förvaltningen hur det går med letandet.

Inga kommentarer: