2015-12-17

Samrådsvandring

Runt järnvägen mellan bron över Ringvägen och bron över Höje å
Söndagen den 20 december klockan 13
Samling på Klostergårdens Kyrktorg 
Södra stambanan Lund – Flackarp ska fördubblas från 2 spår till 4. En ny järnvägsstation ska byggas. Nya broar kommer att byggas över Ringvägen, gång och cykelvägen vid Nordanväg och över Höje å.
 • Vill vi att de nya spåren ligga på vår sida om den nuvarande järnvägen eller på andra sidan?
 • Var vill vi att järnvägsstationen ska ligga?
 • Påverkas Gröna stråket från stan, korp-fotbollsplanerna och kolonierna?
I samrådet har vi möjlighet att påverka Trafikverkets beslut.
Klostergårdens byalag

Inga kommentarer: