2015-12-17

Culture Symbiotic – det nya Klostergården?
av Gunnar Stensson


 
Culture Symbiotic - 1:a pris
Culture Symbiotic sätter den nya stationen i hjärtat av stadsutvecklingen. I direkt anslutning till stationen, någonstans i befintliga industrilokaler, skapas i förslaget ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag, kreativa industrier och aktiviteter. Mötesplatsen ger området en stark identitet som kompletterar resten av Lund och blir en attraktiv entré till staden.
Läs mer om arkitekttävlingen härBygg nya kvarter i Klostergårdsstil på korpfotbollsplanerna.
   Bygg om den krokiga tunneln under järnvägen till en rak, bred väg under spåren i Nordanvägs förlängning.
   Förlägg Klostergårdens nya station dit. Placera de nya spåren väster om det nuvarande spårområdet.
   Skapa ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag och aktiviteter i direkt anslutning till stationen i industriområdet vid Åkerlund och Rausings väg.
   Bevara de gröna områdena söder om de korpfotbollsplanerna.
   Så kan det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om den långsiktiga utvecklingen av sydvästra Lund beskrivas i sina huvuddrag.
   Flera av dess förslag berör den aktuella fyrspårsutbyggnaden.

När vi i Klostergårdens byalag diskuterar det framtida Klostergården brukar vi betona två värdefulla tillgångar som måste bevaras.
   Den första tillgången är det gröna stråket som förenar Lunds stadspark med Höje å.
   En ständig ström av promenerande eller löpande lundabor med barnvagnar och hundar visar att det gröna stråket är en livsnödvändighet för många.
   Den andra tillgången är korpfotbollsplanerna. Att korpfotbollsplanerna är nödvändiga för friluftslivet i hela Lund är självklart. Sex månader på året är de den mest levande platsen i Lund.
   Det gröna stråket kan kanske fungera även i framtiden om förslaget genomförs. Sträckan längs med Klostergårdens idrottsplats från Södra Ringvägen till Nordanväg är visserligen smal men kan bevaras. Nya träd och buskar kan planteras. Söder om den framtida stationen kan stråket fortsätta som nu.
   Vad vore Klostergården utan korpfotbollen? Jag skulle sakna spelarnas rop och skratt och de dunsande bollarna. Mina barn spelar fotboll i lag från diverse orter runt Lund och har ofta sina matcher här. Efter matchen brukar de komma hit upp och få sig lite mjölk och smörgås.
   Det skulle bli svårt för Lunds kommun att finna en annan plats för korpfotbollen.
   För de boende i de nya kvarteren kan bullret från järnvägen komma att innebära ett problem. Delar av  bebyggelsen kommer att ligga alltför nära enligt nuvarande bestämmelser.
   Ett kulturellt centrum inom det nuvarande industriområdet vore givetvis mycket välkommet!

Culture Symbiotic är bara ett tävlingsförslag än så länge. Kommunen betonar att varken det förslaget eller de övriga kommer att genomföras i sin helhet.
   Vi följer utvecklingen med största intresse!

Inga kommentarer: