2015-12-17

Mötesrapport med förhinder

Förra veckan fanns det en kalllelse till vänsterpartiets medlemsmöte där partiets mål och strategierskulle diskuteras. Detta tyckte jag lät så spännande att jag eftersökt en lite lagom auktoritativ rapport från möter. Tyvärr har VB inte lyckats få fram någon sådan. Vi fick däremot en så vacker avböjande formulering att jag inte vill undanhålla den från läsekretsen.
red
 
Måldiskussionen om vad som bör vara Vänsterpartiets Lunds mål är intressant men är inne i ett skede när det är för tidigt att gå ut i denna typ av kanaler.

Inga kommentarer: