2015-12-17

Kulturen i Lund av Gunnar Stensson

Studentikosa punschtraditioner på Grand, utsvältning av biblioteket i Järnåkra, humorfestivaler, uppsägningar av bibliotekarier, kulturcheckar, neddragning av bokinköp, noll kulturhus, brist på teaterlokaler, brist på pengar, (de som finns går till privat profit i stället för musikelever), sänkta anslag, nedläggning av Stenkrossen, nedskärningar, kulturnattsamatörer, effektiviseringar, eldsjälar,  nedläggning av Konsthallen, populistiska utspel, förödmjukade tjänstemän, Kattespex, Spykenspex, sexspex, studentspex.
   – Vi måste se till att det händer saker, förklarar en politiker (M) i Kultur och fritid och ler narcissistiskt.
   Händer? Vad då? Thomanders jul?

Inga kommentarer: