2017-05-11

15 maj: Minnesdagen över den palestinska flyktingkatastrofen 1948 av Ulf Nymark


 
”Vi måste förhindra deras återkomst till varje pris …”
Al-Nakba-dagen, den 15 maj. Al-Nakba betyder ”katastrofen” och syftar på krigs- och terrorhändelserna våren 1948 då den judiska krigsmaktens fördrev omkring 700 000 palestinier från det område av palestinsk mark som FN beslutat skulle upplåtas för invandrade judar. Den 14 maj utropade judarna staten Israel som självständig stat.
   Utropandet av staten Israel hade tidigare under våren 1948 föregåtts av en offensiv mot palestinska områden på en rad platser av den judiska militära organisationen Haganah, som sedan blev den israeliska statens armé.

Deir Yassin-massakern
Haganah samarbetade därvid med judiska terrororganisationer som Irgun och den s k Sternligan (eg. Lehi). Den 9 april anföll Irgun och Sternligan den palestinska byn Deir Yassin utanför Al-Quds/Jerusalem. Barn, kvinnor, män, åldringar massakrerades, totalt minst 100 personer (uppgifterna om antalet varierar), varav 30 spädbarn.

”Döda varje arab ni träffar på …”
Senare i april genomförde Haganah och Irgun en gemensam attack mot den palestinska delen av hamnstaden Haifa, bebodd av ca 50 000 palestinier. Operationen kallades ”Rensning av surdegen” och befälhavaren för de judiska styrkorna utfärdade en order: ”Döda varje arab ni träffar på; sätt eld på alla brännbara föremål och tvinga upp dörrar med sprängämnen.” Haifas palestinska befolkning fördrevs. Efter Haifa fortsatte fördrivningen av den palestinska befolkningen från andra städer som Nasaret och Acre. Jaffa intogs den 13 maj.

Hundratals städer och byar förstördes
Hundratals städer och byar förstördes av de judiska styrkorna. Totalt fördrevs mellan 700 000 och 800 00 palestinier. 1948 års flyktingar och deras efterlevande tilläts aldrig att återvända. Detta är den stora flyktingkatastrofen. Därför har den 15 maj gjorts till en minnesdag över fördrivningen. Och den judiska statens första premiärminister, Ben-Gurion, slog fast i juni 1948: ”Vi måste förhindra deras återkomst till varje pris.” Denna inställning har staten Israel till dags dato aldrig vikit en tum ifrån.

Källor:
Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man”, 2012; Nationalencyklopedin.

Inga kommentarer: