2017-05-11

Boktips

Flyktingkrisen och den svenska modellen
Anders Nilsson & Örjan Nyström
Går det att förena en generös asylpolitik med en generell välfärdspolitik? Författarna menar att det inte bara är möjligt utan även nödvändigt om vi skall kunna lösa de problem med brist på arbetskraft på grund av en sjunkande andel av befolkningen i arbetsför ålder som förväntas under de kommande decennierna.

”Nilsson och Nyström efterlyser inte någon särskild integrationspolitik. Varför ska man ha en sådan? Det viktigaste är i stället att skolan börjar fungera bättre, med okonventionella lösningar för fler svensklärare. Att bostadsbyggandet får fart. Och att arbetsmarknadspolitiken förstärks med en arbetsförmedling som återgår till att förmedla jobb i stället för att övervaka arbetslösa.”
Per Wirtén i Sydsvenskan

Inga kommentarer: