2017-05-11

Mjölkkossa eller Energi med långsiktig samhällsnytta
av Ann Schlyter


Alternativ logga?
När alliansen inte får ihop sin kommunala budget vill de öka vinstuttaget från det kommunala energibolaget, Kraftringen.
   Lunds kommun plockar i år ut 83 miljoner kronor och beräknas få minst lika mycket under de kommande åren, men alliansen vill ha mer. Även s och mp vill ha mer, men inser att de måste vänta ett år för att få med sig de övriga ägarkommunerna.
   Kraftringen har skötts väl under senare år och ökat resultatet till över 300 miljoner och minskat skulderna från 2,4 till 1,9 miljarder kronor. Den höga skuldsättningen beror på byggandet av Örtoftaverket, som nu fungerar och producerar fossilfri energi till Lund.
Företaget har ingen kommunal borgen och räntekostnaderna på skulden är beroende av långivare och rating (beräknad som balans mellan kassaflöde och skuld).
   Om de kommunala ägarna tar ut mer i vinst kan inte skulderna amorteras av i planerad omfattning, då kommer raringen att sänkas vilket innebär en merkostnad för räntor på mellan 10 och 20 miljoner kronor om året.

Ägarmakt, till vad?
Företagets kostnad för ökad vinstuttag skulle alltså bli dubbelt så stor som själva vinsttuttaget.  Det skulle betyda senareläggning av ambitiösa investeringar i vädersäkring och förnyelse av fjärrvärmekulvertar. En del kundlöften skulle inte kunna hållas. Det skulle troligen innebära begränsningar i forskningssamarbetet med tekniska högskolan och andra samhällsnyttiga engagemang. I värsta fall kunde det också betyda färre anställda och högre priser.
   Ägarkommunerna skulle kunna förbättra företagets resultat och därmed sitt vinstuttag om de själva blev elkunder i sitt eget företag. Ja, jag vet reglerna om offentlig upphandling och att man ska ta det billigaste. Men kommunen skulle faktiskt i sin upphandling kunna ställa miljökrav på fossilfri el och då skulle Kraftringen ha god chans att vinna en upphandling.
   När mina vänner klagar över att Kraftringens el inte hör till den billigaste, brukar jag påminna om att det är ett bolag med en demokratisk insyn (till skillnad från Eon och Fortum) och att vinsterna går tillbaka till den egna kommunen.
   Jag hoppas bara nu att kommunpolitikerna inte missbrukar sin ägarmakt och beter sig som riskkapitalister för att få ut snabba vinster, utan tar ett långsiktigt ansvar för sitt företag som en del i sin miljöpolitik.

Inga kommentarer: