2017-03-30

2023 av Gunnar Stensson

Då står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha 4-6 avgångar i timmen och ger klostergårdsborna goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.
   Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplan för sydvästra Lund. När vi har fått besked om vad som händer med reningsverket kan vi göra klart planen och låta den gå på samråd som preliminärt kommer att hållas i slutet av 2017, meddelar Trafikverket.
   Området kommer att bebyggas i samband med att stationen byggs.
   Den nya bussdepån har redan börjat färdigställas på en stor industritomt där Folkparksvägen ansluter till Maskinvägen. Den kommer nog kunna tas i bruk redan i år.

Inga kommentarer: