2017-03-30

Lunds Liberala populister av Gunnar Stensson

Den folkrika, resursstarka staden Lund beviljades nyligen av staten en minskning i flyktingmottagandet med en sjättedel, från 544 till 421 flyktingar. Det räcker inte för Philip Sandberg, L. I kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår han att Lund ska kräva ännu en minskning, eftersom kommunen annars kan tvingas att ”öppna idrottshallar och placera väldigt många människor på hotell”.
   Flera fattigare kommuner tar emot betydligt fler flyktingar, och skulle, om Liberalerna i Lund fick sin vilja igenom, tvingas att öka sitt flyktingmottagande ännu mer.
   Philip Sandberg vädjar till den latenta främlingsfientlighet – och girighet – som han antar att många av Liberalernas tänkbara väljare hyser. Han har gjort det förr, som när han i höstas påstod att Lund omfamnar terrorister vid kommungränsen.
   Nu liksom då får han med sig Moderaterna.
   Det finns ett begrepp för att definiera den sortens politik. Populism. Ond populism.
   De andra partierna i arbetsutskottet S, MP och V säger nej till det Liberala utspelet.

Inga kommentarer: