2017-03-30

Institutet för Kontextuell Teologi

Måndag 3 april har IKT - café i Allhelgonagårdeni Lund. Vi startar 19.00 med en halvtimmes fika (20:-) och småprat. Sedan startar samtalet kring de frågor vi gemensamt finner mest angelägna utifrån ett samhällsengagerat trosperspektiv. Här är alla välkomna, ingen bryr sig om om du är jude eller grek. Klockan 21 avslutar vi.

Inga kommentarer: