2017-03-30

Parasitskatten av Bengt Hall

Vitryssland brukar kallas Europas sista diktatur. I två månader har folk protesterat och demonstrerat och i helgen greps hundratals demonstranter när polisen slog ner en massaktion i Minsk. Det som utlöste protesterna är den så kallade "parasitskatten" som införts. Den innebär att de som arbetar mindre än halvtid får betala en extra straffskatt.
   I Sverige infördes successivt från 2007 det s k jobbskatteavdraget. Syftet med jobbskatteavdraget var att den som försörjde sig på "bidrag" och inte på arbete skulle betala högre skatt än den som arbetar. Bidragstagare (parasiter skulle man sagt i Vitryssland) var pensionärer, sjuka och arbetslösa.
   Parasitskatten i Vitryssland infördes av diktatorn Aleksandr Lukasjenko. Jobbskatteavdraget infördes av Fredrik Reinfeldt (m) och Anders Borg (m). Trots upprepade löften från praktiskt taget alla partier om att avskaffa straffskatten för pensionärer fortsätter tjuverierna. Eftersom de flesta svenska "parasiter" är pensionärer, blir det inte så mycket gatudemonstrationer och slagsmål med polisen. Vi börjar bli för gamla och skröpliga för sånt. Men nog skulle det behövas.

Inga kommentarer: